Tjenester

Skadetelefonen/idrettsforsikring

Jeg har avtale med Idrettens Helsesenter. Er du idrettsutøver uansett nivå, meld din skade til skadetelefonen og få rask hjelp for din skade.

Studentpriser

Egne priser for studenter. Kort ventetid på time.

 Skadefri

Få trent mest mulig kontinuerlig uten skadeavbrekk er avgjørende for at en idrettsutøver skal ha utvikling. Vi vet i dag mye om hva som er skadeforebyggende trening, men ikke bare det, vi mener også at slik trening er prestasjonsfremmende. Jeg holder GRATIS kurs om skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening. Ta kontakt om du ønsker mer info.


"Dårlig fungerende utøver"

Det er mange årsaker til at en utøver eller mosjonist ikke får den forventede fremgangen. Som ofte er det sammensatt av flere ulike årsaker. I denne artikkelen kan du lese om èn av årsakene:

Helseforsikring

Jeg har avtale med flere av forsikringsselskapene. Sjekk med din forsikring om du kan bruke den hos meg.

Synstrening

Opplever du som foreldre, venn eller lærer, at et barn har problemer med å knekke lesekoden, leser for langsomt eller kun kan lese kort tid om gangen, så kan årsaken være problemer med samsynet. Synet kan være hovedårsaken til nedsatt leseevne og/eller innlæringsevne generelt.

Synstrening handler i stor grad om å lære seg motoriske ferdigheter, dvs. å trene opp samarbeidet mellom kroppen og hjernen. Se NRK reportasje om synstrening her:

https://www.nrk.no/video/PS*75751


Ved hjelp av målrettet samsynstrening kan en få synets ulike komponenter til å arbeide bedre sammen, lesehastigheten økes og leseferdighetene blir generelt bedre. Synstrening kan også øke prestasjonen i ulike idretter. Les mer om samsynstrening her.