Tjenester

Undersøkelse

For å bestemme mest optimale behandling, er en grundig undersøkelse vesentlig. Derfor bruker jeg god tid første time til samtale og undersøkelse.

Feiltrening/sliten muskulatur

Mange som opplever at formen stagnerer eller til og med går tilbake, får diagnosen overtrent, og beskjed om å ta det med ro for å bli bra. I denne diagnosen forstås det at årsaken til svikten i prestasjonen er at utøveren har trent for mye, overtrent. For mange utøvere er ikke for mye trening årsaken, og det er nødvendig med en grundigere undersøkelse av utøveren for å finne årsaken til prestasjonssvikten.

Feiltrening kan være en årsak. Feiltrening er egentlig et negativt ladet ord, men det er den beste måten å beskrive problemet på. Utøveren har trent for hardt eller for usystematisk i forhold til hva kroppen tåler og klarer å absorbere og intensiteten varierer lite på de ulike øktene. Dette skjer både med toppidrettsutøvere, birkebeinere eller andre mosjonister. Les mer om feiltrening her og hva som kan gjøres for å bli bra: https://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Feiltrening-hos-idrettsutoevere-droefting-av-en-fysioterapitilnaerming

Forebyggende trening 

Få trent mest mulig kontinuerlig uten skadeavbrekk er avgjørende for at en idrettsutøver skal ha utvikling. Vi vet i dag mye om hva som er skadeforebyggende trening, men ikke bare det, vi mener også at slik trening er prestasjonsfremmende. Ta kontakt om du ønsker mer info om hva jeg kan tilby angående dette.

Behandling

I de fleste tilfeller er en aktiv tilnærming det som fungerer best, og jeg som fysioterapeut vet hva som er optimal belastning for ulike skader/plager. Kanskje trenger du kun enkle råd og tips, andre ganger mer tett oppfølging, og noen ganger en kombinasjon av behandling på benk og aktiv trening. Uansett skal behandlingen evalueres underveis for å vite at du er på riktig vei.

Synstrening

Opplever du som foreldre, venn eller lærer, at et barn har problemer med å knekke lesekoden, leser for langsomt eller kun kan lese kort tid om gangen, så kan årsaken være problemer med samsynet. Synet kan være hovedårsaken til nedsatt leseevne og/eller innlæringsevne generelt.

Synstrening handler i stor grad om å lære seg motoriske ferdigheter, dvs. å trene opp samarbeidet mellom kroppen og hjernen. Se NRK reportasje om synstrening her:

https://www.nrk.no/video/PS*75751


Ved hjelp av målrettet samsynstrening kan en få synets ulike komponenter til å arbeide bedre sammen, lesehastigheten økes og leseferdighetene blir generelt bedre. Synstrening kan også øke prestasjonen i ulike idretter. Les mer om samsynstrening her: https://tye.dk/