Om meg

Privatpraktiserende fysioterapeut med kontor på Spicheren (3.etasje)

Jobber per dd også som vikar på Sørlandet sykehus, Kristiansand

Fagkonsulent Motorikk og ferdighetsutvikling Olympiatoppen Sør: www.olympiatoppen.no

I behandlernettverket til Idrettens skadetelefon: https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

Behandlingsavtale med ulike forsikringsselskaper.

Skadefriambassadør: www.skadefri.no

Teknikk/motorikk med Vågsbygd svømme- og livredningsklubb

Instruktør mor/barn på Spicheren treningssenter: https://spicheren.no/

Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen (1995 - 1997)

Hovedfag idrett fra Norges Idrettshøgskole (2003): Fysisk aktivitet og helse. Feiltrening blant idrettsutøvere: https://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Feiltrening-hos-idrettsutoevere-droefting-av-en-fysioterapitilnaerming

Grunnkurs idrettsmedisin

Medlem av NextGen 2016 - 2018 (en gruppe med leger og fysioterapeuter som er den del av Olympiatoppens helseteam)

Olympiatoppens Topptrenerutdanning fra NTNU

Sertifisert i Functional Movement System og 1080map: screening verktøy

Jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut siden 1999.

2008 - 2010: trener og lærer på Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole (NTGU)

To perioder a ett år: praksisveileder på praksisavdelingen på Fysioterapeututdanningen på Høgskolen i Oslo

Videreutdanning i Ortopedisk medisin ad modum Cyriax


Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og vi har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. Vi er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a. innebærer at det skal utøves faglig forsvarlig fysioterapi. Samtidig skal vi holde oss faglig oppdatert. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer, ønsker og behov. Vi har dokumentasjonsplikt, og dette gjelder både undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling i journaler og rapporter (NFF og Helsepersonelloven).