Priser per 06.01.2022

Undersøkelse ordinær

60 minutter

650 NOK

Undersøkelse student

60 minutter

450 NOK

Behandling ordinær

 40 minutter

430 NOK

Behandling student

40 minutter

350 NOK

Screening med oppfølgingstime

1500 NOK

Samsynstrening undersøkelse

60 minutter

650 NOK

Samsynstrening oppfølging

40 minutter

430 NOK

Tilgang nettprogram samsynstrening

6 måneders tilgang

500 NOK

Epikrise/Leie Compex


100 NOK

NB! Ubenyttede eller for sent avbestilte timer må betales i sin helhet (avbestilling må skje senest 24 timer før oppsatt time).