Priser per 01.01.2024

Undersøkelse ordinær

60 minutter

710 NOK

Undersøkelse student

60 minutter

490 NOK

Behandling ordinær

 40 minutter

460 NOK

Behandling student

40 minutter

385 NOK

Samsynstrening undersøkelse

60 minutter

710 NOK

Samsynstrening oppfølging

40 minutter

490 NOK

Epikrise/Leie Compex


180 NOK

NB! Ubenyttede eller for sent avbestilte timer må betales i sin helhet (avbestilling må skje senest 24 timer før oppsatt time).