Skadefri

Vi vet at 50% av alle skader kan forebygges. Jeg er skadefriambassadør og holder gratis kurs om skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening for klubber, trenere, utøvere og foreldre. Hvis du eller klubben din vil ha hjelp til å lære deg hvordan du kan unngå idrettsskader, ta kontakt.

https://www.skadefri.no/om-skadefri/skadefriambassadorer/


https://skadefri.no/